Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 22/04/2024 - 18:00 Rolf Strauch ''Euro at 25: The value of unity'' | 22.4.24 |18:00

Rolf Strauch ''Euro at 25: The value of unity'' | 22.4.24 |18:00