Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 21/04/2024 - 18:00 Athens Negotiations Tournament ANT - Τελικός: Κυριακή 21 Απριλίου 2024, 18:00, Livestreaming

Athens Negotiations Tournament ANT - Τελικός: Κυριακή 21 Απριλίου 2024, 18:00, Livestreaming