Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/04/2024 (All day) - 09/04/2024 (All day) Όλες μαζί ξεκινάμε να μιλάμε για τη γυναικεία ηγεσία και το φύλο στην εργασία

Όλες μαζί ξεκινάμε να μιλάμε για τη γυναικεία ηγεσία και το φύλο στην εργασία