Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/05/2023 - 13:00 - 18:00 Το ΟΠΑ συμμετέχει στον Εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης 2023 - Έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, Ωδείο Αθηνών, 9 Μαΐου 2023, 13:00-18:00

Το ΟΠΑ συμμετέχει στον Εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης 2023 - Έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, Ωδείο Αθηνών, 9 Μαΐου 2023, 13:00-18:00

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 09/05/2023 - 19:00 Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το ΜΒΑ ΟΠΑ, Τρίτη 9 Μαΐου 2023, ώρα 19:00

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το ΜΒΑ ΟΠΑ, Τρίτη 9 Μαΐου 2023, ώρα 19:00