Σεμινάριο Jean Monnet: "Πληθωριστικές Προσδοκίες και Δαπάνη για Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά"

«Πληθωριστικές Προσδοκίες και Δαπάνη για Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά»
Παναγιώτης Κωνσταντίνου
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


 
ID: 
728