Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς Φοιτητές

 

"Αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα και τους πόρους της Βιβλιοθήκης"

 

Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης
για Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς Φοιτητές
Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023

 

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ συνεχίζει και κατά το εαρινό εξάμηνο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές του Ιδρύματος. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και να τις αξιοποιήσουν, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης και χρήσης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά.

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο Ενότητες :

 • Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
 • Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Κάθε Ενότητα θα επαναληφθεί τέσσερις φορές, 2 πρωί και 2 απόγευμα, σε διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.

Διάρκεια Ενότητας: 2 διδακτικές ώρες

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Β' Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»
Τετάρτη  07 Ιουνίου 18.30-20.00
Δευτέρα 19 Ιουνίου 18.30-20.00

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με χρήση του εργαλείου Μicrosoft Teams, στην ελληνική γλώσσα.

 

Τα σεμινάρια έχουν γενικό τίτλο «Αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα και τους πόρους της Βιβλιοθήκης» και αποτελούνται από δύο ενότητες οι οποίες επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά το διάστημα 01/03 έως 12/05/2023: 

 

Α΄ Ενότητα

«Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»

Τετάρτη 01/03 | Πέμπτη 16/03 | ώρες 10:30-12:00

Τρίτη 07/03 | Δευτέρα 20/03 | ώρες 18:30-20:00

Περιεχόμενο:

 • Γενική περιγραφή & υποδομές
 • Έντυπες συλλογές
 • Δανεισμός- διαδανεισμός
 • Ηλεκτρονικές πηγές & τρόπος πρόσβασης
 • Τοπικές &  εξ αποστάσεως υπηρεσίες
 • Συνεργατικά δίκτυα
 • Παραδείγματα & ασκήσεις  αναζήτησης έντυπου &  ψηφιακού υλικού, κ.ά.

 

Β΄ Ενότητα

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Δευτέρα 03/04 | Παρασκευή 05/05 | ώρες 10.30-12.00

Πέμπτη 27/04 | Παρασκευή 12/05 | ώρες 18.30-20.00

Τετάρτη  07/06 | ώρες 18.30-20.00

Δευτέρα 19/06 | ώρες 18.30-20.00

 

Περιεχόμενο:

 • Μεθοδολογία & τεχνικές αναζήτησης
 • Χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής
 • Αξιολόγηση πηγών και πληροφοριών
 • Αποφυγή λογοκλοπής
 • Συστήματα παραπομπών με παραδείγματα
 • Λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin, κ.ά.

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ*

*Εναλλακτικός σύνδεσμος για όσους δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό


Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε σεμινάριο στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης www.aueb.gr/library και στο λογαριασμό της στο Facebook opalib

 

ID: 
3802

Τελευταία ενημέρωση: 25-05-2023