Εντυπωσιακή αύξηση χρηματοδότησης της Κλασικής Κινητικότητας Erasmus+ του ΟΠΑ (Ακαδημαϊκά έτη 2017/18 – 2023/24)

Η χρηματοδότηση την οποία έλαβε το ΟΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus+, κλασική κινητικότητα, κατά την πιο πρόσφατη χρήση είναι η υψηλότερη που έχει επιτύχει ποτέ το Ίδρυμα.

Η χρηματοδότηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 ανέρχεται στα €2.033.190, κατατάσσοντας το ΟΠΑ 3ο μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας. Πρακτικά η επίδοση αυτή τοποθετεί το ΟΠΑ πρώτο, αν λάβουμε υπόψη το συντριπτικά μικρότερο μέγεθός του έναντι του πρώτου ΕΚΠΑ και του δεύτερου ΑΠΘ.

 

Σε δήλωσή του ο  Καθ. Βασίλης Παπαδάκης, Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΠΑ ανέφερε: 

Είναι εντυπωσιακό ότι σε σύγκριση με την χρηματοδότηση των €846.680 που έλαβε το Ίδρυμα το ακαδημαϊκό έτος 2017/18, η τρέχουσα χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης των 140%.

Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα οφείλονται στην πιο αποδοτική απορρόφηση των κονδυλίων και προσφέρουν τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των κινητικοτήτων του ΟΠΑ, προς όφελος των φοιτητών/τριών του, καθώς και των λοιπών μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Erasmus καθηγητή κ. Χριστόπουλο και το διοικητικό προσωπικό του γραφείου για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στο Ίδρυμα.

ID: 
4014

Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2023