Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων της εξεταστικής Ιουνίου 2020 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πτυχίου

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για πτυχίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Η υποβολή της αίτησης πτυχίου μπορεί να γίνει:

  1. τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00).
  2. ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος secretary.marketing@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (m51......@aueb.gr).  

Με την κατάθεση της αίτησης σας θα ακυρώνεται η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο).

Το έντυπο της αίτησης καθώς και το ερωτηματολόγιο τελειόφοιτων θα τα βρείτε:

https://www.dept.aueb.gr/el/mbc/content/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD

 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

 

Για διευκρινήσεις  επικοινωνείτε με την κα Μ. Μαρνέρου στην Γραμματεία του Τμήματος τηλεφωνικά (τηλ. 210-8203103).

 

 Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2020

Από τη Γραμματεία

 

ID: 
2477
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-09-2020