Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καλοκαιρινής περιόδου 2018 και διενέργεια σεμιναρίου προετοιμασίας πρακτικής άσκησης (10/5)

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
Καλοκαιρινή περίοδος 2018

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2018, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 07/05/2018 έως και 21/05/2018

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής:

 1. Να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο ακόλουθο link: http://internship.aueb.gr/docgroup.php?id=6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει το αργότερο έως τις 23/05/2018, ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις.
 2. οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
 3. Οι φοιτητές που δεν έχουν βιογραφικό σημείωμα ή θέλουν να το βελτιώσουν μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση στις 10 Μαΐου 2018. (Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση).
 4. Η διενέργεια συνεντεύξεων και η τελική επιλογή γίνεται από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Οι εταιρείες θα λάβουν τα βιογραφικά των συμμετεχόντων μετά το πέρας των αιτήσεων και θα τους καλέσουν, εφόσον ενδιαφέρονται, στους χρόνους που θα ορίσουν οι ίδιες.
 5. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης ορίζεται από τις 07/06 και μετά, πάντα μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ, είτε με άλλους πόρους). Για την τρέχουσα περίοδο πρακτικής άσκησης δεν υπάρχει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, μπορείτε να διαβάσετε την Ερώτηση 18 στον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: http://www.internship.aueb.gr/faq.php).

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Καθημερινά 11.00 - 15.00

 

 

Διενέργεια Σεμιναρίου Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης

Καλοκαιρινή περίοδος 2018

H Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2018.

Ημερομηνία

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Τόπος

Αμφιθέατρο Α, ισόγειο κεντρικού κτηρίου

Ώρες

11.00 – 14.30 (Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να βρίσκονται στo αμφιθέατρο 15’ πριν την έναρξη του σεμιναρίου)

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
 • Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συνέντευξη επιλογής – τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς
 • Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον

 

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το έγγραφο «Βιογραφικό Σημείωμα», καθώς και το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 08/05/2018. Την Τετάρτη 09/05/2018 οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Αφίσα Σεμιναρίου

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνων Πρακτικής Άσκησης:

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης & Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

(Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210- 8203 806)

 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

(Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203 813)

 • Τμήμα Πληροφορικής

(Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203 815)

 • Τμήμα Στατιστικής & Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

(Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203 825)

 

 

ID: 
928

Τελευταία ενημέρωση: 22-05-2018