Παρατάση των προκηρύξεων υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις