Ορκωμοσία ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (πλήρους & μερικής φοίτησης)

Ημερομηνία: Τετάρτη 11/7/2018

Εκδήλωση: Ορκωμοσία ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (πλήρους & μερικής φοίτησης)

Διοργανωτής: ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (πλήρους & μερικής φοίτησης)

Ώρα Έναρξης: 18:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αντωνιάδου

ID: 
1082