Ορκωμοσία ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με κατεύθυνση "Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό"

Ημερομηνία: Τετάρτη 4/7/2018

Εκδήλωση: Ορκωμοσία ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με κατεύθυνση "Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό"

Διοργανωτής: ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με κατεύθυνση"Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό"

Ώρα Έναρξης: 18:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
1081