Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης), καθώς και Καθομολόγηση Διδακτόρων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ημερομηνία: Τετάρτη 2/5/2018

Εκδήλωση: Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (πλήρους φοίτησης), καθώς και Καθομολόγηση Διδακτόρων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοργανωτής: ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Ώρα Έναρξης: 18:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
907

Τελευταία ενημέρωση: 30-04-2018