Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Ημέρες: Τετάρτη 31/1/2018
Διοργανωτής: ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Ώρες Διεξαγωγής: 18:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών
ID: 
640