Ορκωμοσία ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ορκωμοσία Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής

Ημέρα: Πέμπτη 30/11/2017
Διοργανωτής: ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Ώρα Έναρξης: 18:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
502