Ορκωμοσία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ημέρα: Τρίτη 6/3/2018
Διοργανωτής: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ώρα Έναρξης: 13:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
 

ID: 
756