Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ημέρα: Τρίτη 28/11/2017
Διοργανωτής: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ώρα Έναρξης: 13:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
497