Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (03/12)

Ημερομηνία: Τρίτη 03/12/2019

Εκδήλωση: Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διοργανωτής: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ώρα Έναρξης: 13:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου 

ID: 
2022