Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ημερομηνία: Τετάρτη 28/11/2018

Εκδήλωση: Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διοργανωτής: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ώρα Έναρξης: 13:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
1313