Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιουνίου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ημέρα: Δευτέρα 27/11/2017
Διοργανωτής: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ώρα Έναρξης: 13:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ID: 
493