Ο καθηγητής του ΟΠΑ Γιώργος Παγουλάτος στον ΟΟΣΑ

 

Τη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.) αναλαμβάνει ο Καθηγητής κ. Γιώργος Παγουλάτος.

Ο διορισμός του κ. Παγουλάτου ως Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. γίνεται σε συνέχεια της λήξης της παραταθείσας θητείας του απερχόμενου Μονίμου Αντιπροσώπου κ. Γεωργίου – Στυλιανού Πρεβελάκη.

ID: 
3898

Τελευταία ενημέρωση: 25-04-2023