Έρευνα Πρωτοετών Φοιτητών 2023-24

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι φοιτητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας μέσω της συμμετοχής τους σε έρευνες ικανοποίησης. Το διάστημα από τις 24/10 έως τις 8/11/2023, η Υπηρεσία της ΜΟΔΙΠ διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν το ακ. έτος 2023-24, με σκοπό να αντληθούν σημαντικά στοιχεία που αφορούν το προφίλ των νέων φοιτητών, το υπόβαθρο εκπαίδευσής τους, την εικόνα που έχουν σχηματίσει για το Πανεπιστήμιο, τη γνώμη τους για την εργασία και τα ενδιαφέροντά τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_Πρωτοετών_2023.pdf