Ενημερωτική συνάντηση του ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Ενημερωτική συνάντηση του ERASMUS+  για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό
Ημέρα διεξαγωγής: 
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 
Ώρες διεξαγωγής: 13:00 - 15:00 
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Α22 (πτέρυγα Αντωνιάδου 2ος όροφος)
 
 

ID: 
740
Επισυναπτόμενα: