Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Ημέρες: Τρίτη 12/12/2017
Διοργανωτής: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ με την υποστήριξη της Ομάδας Δημιουργίας Κοινότητας στο ΟΠΑ
Ώρες Διεξαγωγής: 12:00 - 14:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
558