Ενημερωτική Εκδήλωση για σπουδές στο εξωτερικό

Ημέρα: Παρασκευή 1/12/2017
Διοργανωτής: Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ
Ώρες Διεξαγωγής: 10:30 - 14:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου
ID: 
555