Ενημερωτική Εκδήλωση για HIV/AIDS και άλλα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

Ημέρες: Τετάρτη 13/12/2017
Διοργανωτής: Aueb Volunteers και Κέντρο Ζωής
Ώρες Διεξαγωγής: 13:00 - 16:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
559