Εκδήλωση στη μνήμη του Καθηγητή Εμμανουήλ Δρανδάκη

Ημερομηνία: Παρασκευή 18/5/2018

Εκδήλωση: Εκδήλωση στη μνήμη του Καθηγητή Εμμανουήλ Δρανδάκη

Διοργανωτής: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Ώρα Έναρξης: 17:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
920