Εκδήλωση με τίτλο ‘Job Search Workshop’

Ημέρα: Τρίτη 21/11/2017
Διοργανωτής: AUEB Students’ Investment and Finance Club
Ώρες Διεξαγωγής: 17:30-20:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Δο
ID: 
534