Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδ. έτους 2018-2019 από 1/11/2018 έως 9/11/2018

   Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018

 

Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ακαδ. έτους 2018-2019 από 1/11/2018 έως 9/11/2018

Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1/11/2018 μέχρι και 9/11/2018, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00  και Παρασκευή 11:00 – 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

α)  Αίτηση εγγραφής
β)  Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης
​​​​​​​γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας
ε) Τέσσερις  (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1315
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 01-11-2018