Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμού 976/21-5-2018 ανάρτησης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε αίθουσες διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Αθήνα, 31  Μαΐου 2018

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμού 976/21-5-2018 ανάρτησης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε αίθουσες διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

 

Αναφορικά με την υπ΄ αριθμό 976/21-5-2018 ανάρτηση για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε αίθουσες διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», κατόπιν ερωτημάτων από υποψήφιους αναδόχους, διευκρινίζουμε τα κάτωθι, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Πολιτικό Μηχανικό κα Μαρία Καροπούλου, υπάλληλο του Τμήματος Έργων του Πανεπιστημίου και τα οποία έχουν ως εξής:

 

  1. Η τεχνική περιγραφή αναφέρει: «ειδικό αυτοκαθαριζόμενο μηχανισμό» και ο οποίος αποτελείται από κασετίνα και βουρτσάκι
  2. Ο μηχανισμός θα είναι με μεταλλικά στήριγματα, με σωλήνα περιτύλιξης αλουμινίου βαρέως τύπου και αντίβαρο αλουμινίου.
  3. Η αλυσίδα θα είναι  πλαστική μονοκόμματη (χωρίς ένωση), με στοπ
  4. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υφασμάτων είναι ίδια και για τις δύο περιπτώσεις. Το ύφασμα ολικής συσκότησης θα είναι τουλάχιστον 400gr/m2
  5. Στην περίπτωση που κατά την προμέτρηση από τον ανάδοχο προκύψει διαφορετική συνολική επιφάνεια σε ποσοστό πάνω από 5% θα ενημερωθεί η υπηρεσία και θα τοποθετηθούν τα τεμάχια που θα του υποδειχτούν και μέχρι εξάντλησης της συνολικής επιφάνειας 5% που προκύπτει από την τεχνική περιγραφή.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

Μαρία Καροπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 

ID: 
998
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2018