Διεθνής διάκριση στο πεδίο γλωσσών προγραμματισμού για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τα βραβεία «Διακεκριμένης Εργασίας» (Distinguished Paper) και «Καλύτερου Τεχνουργήματος» (Best Artifact) κέρδισαν ο απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Στέφανος Χαλιάσος και ο υποψήφιος διδάκτορας Θοδωρής Σωτηρόπουλος, στο κορυφαίο συνέδριο του κλάδου των γλωσσών προγραμματισμού “43rd ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation” (PLDI 2022), που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Ντιέγκο (ΗΠΑ), στις 13-17 Ιουνίου 2022.

Η βράβευση αφορούσε την εργασία “Stefanos Chaliasos, Thodoris Sotiropoulos, Diomidis Spinellis, Arthur Gervais, Benjamin Livshits, and Dimitris Mitropoulos. Finding typing compiler bugs. In Proceedings of the 43rd ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation, PLDI'22. ACM, June 2022” (https://doi.org/10.1145/3519939.3523427), στην οποία συμμετείχαν και ο Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης (Τμήμα ΔΕΤ ΟΠΑ), ο Επίκουρος Καθηγητής Arthur Gervais, (Imperial College), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Benjamin Livshits (Imperial College) και ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μητρόπουλος (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

Η διακριθείσα εργασία αφορά μια καινοτόμο μέθοδο για την αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των συστημάτων τύπων (type systems) σε μεταγλωττιστές. Η εφαρμογή της μεθόδου οδήγησε στην εύρεση πάνω από 150 επιβεβαιωμένων σφαλμάτων στους μεταγλωττιστές δημοφιλών γλωσσών προγραμματισμού όπως είναι η Java, η Groovy και η Kotlin. Η εύρεση και η δημοσιοποίηση των σφαλμάτων στους κατασκευαστές των μεταγλωττιστών οδήγησε στη διόρθωση των περισσοτέρων από αυτά, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αξιοπιστίας των μεταγλωττιστών, ευρύτατα χρησιμοποιούμενων συστημάτων από προγραμματιστές από όλο το κόσμο. Η υλοποίηση της μεθόδου είναι διαθέσιμη ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα στον ιστότοπο https://github.com/hephaestus-compiler-project/hephaestus.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής BALab, το οποίο τελεί υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη. Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματική Αναλυτική» και ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

·Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας, παράστασης, μοντελοποίησης και Ανάλυσης δεδομένων.

·Εφαρμογές Λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με το αντικείμενο του εργαστηρίου.

·Συστήματα ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων στην ανάπτυξη και λειτουργία κάθε είδους συστημάτων.

·Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές αναπαράστασης και επίλυσης μεγάλης κλίμακας προβλημάτων βελτιστοποίησης.

 

ID: 
3516

Τελευταία ενημέρωση: 24-06-2022