Αίτηση ορκωμοσίας φοιτητών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές έγιναν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019 και δεν έχουν κάνει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 για να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας.

 

Προκειμένου να γίνει η αίτηση οι πτυχιούχοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και το παράβολο των 15 ευρώ από το ταμείο του Πανεπιστημίου.

 

 

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 23/07/2019

ID: 
1808

Τελευταία ενημέρωση: 24-07-2019