10 υποτροφίες για την "Κατεύθυνση Innovation & Entrepreneurship" του Full-time ΜΒΑ International