Ύλη - προτεινόμενη βιβλιογραφία γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2013-14 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
1870

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013-2014

ΥΛΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2115)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή - Μέθοδος Gauss και Μέθοδος Gauss - Jordan, Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Με Αντιστροφή, Ορίζουσα Πίνακα και Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα Με Ορίζουσες - Η Μέθοδος Cramer, Ρυθμός Μεταβολής και Παράγωγος Συνάρτησης, Διαφόριση Συναρτήσεων - Κανόνες Παραγώγισης, Κανόνας της Αλυσίδας - Κανόνας της Αντίστροφης Συνάρτησης - Διαφόριση Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων, Ποσοστιαίος Ρυθμός Μεταβολής - Ελαστικότητα - Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης - Κυρτότητα, Μερική Παράγωγος - Ολικό Διαφορικό - Ολική Παράγωγος - Ιακωβιανός Πίνακας - Εσσιανός Πίνακας, Πλεγμένες Πραγματικές Συναρτήσεις και Θεώρημα Πλεγμένης Συνάρτησης, Πλεγμένες Διανυσματικές Συναρτήσεις, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Χωρίς Περιορισμούς, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Χωρίς Περιορισμούς, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Δύο Μεταβλητών Με Περιορισμό Μία Εξίσωση - Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange - Συνθήκες Δεύτερης Τάξης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Με Περιορισμό Εξισώσεων Με τη Μέθοδο Πολλαπλασιαστών Lagrange, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις - Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης, Πρόσθετες Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεις Διαφορών, Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα

(1) "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών", των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2008.

(2) "Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής", του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2006.

2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ΟΔΕ 2113)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Το Οικονομικό Πρόβλημα, Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Δικαιοσύνη στις Αγορές Προϊόντων, Αγορές σε Δράση, Φόροι, Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση, Παραγωγή και Κόστος, Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.

Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα

(1) "Μικροοικονομική, Θεωρία - Πρακτική", των Robin Bade και Michael Parkin, εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2010.

(2) "Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής", του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2006.

(3) "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών", των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2008.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΕ 2110)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης - Κύρια Συγγράμματα

Α. Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Σαλαβού Ε. και Κυριακίδου Ο., εκδόσεις Rosilli 2010: Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

Β. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων, Μακρυδημήτρης, Α., εκδόσεις Καστανιώτη 2004: Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία