Χρηματοδότηση νέου ερευνητικού έργου MERMAID: Innovative Multi-purpose Offshore Platforms: planning, designing and operation από την Ευρωπαϊκή Ένωση

id: 
1432

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες στο νέο ερευνητικό έργο MERMAID: Innovative Multi-purpose Offshore Platforms planning Designing and operation.

Το ερευνητικό έργο MERMAID προέκυψε από τη δράση της Ε.Ε. "Energy 2020" σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, το οποίο θα αναπτύξει και θα συνδυάσει νέες δομές για εξαγωγή ενέργειας, υδατοκαλλιέργειας κ.λπ.

O επιστημονικός συντονιστής του έργου για το ΟΠΑ είναι η Φοίβη Κουντούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

H επιλογή του έργου αυτού για χρηματοδότηση θεωρείται μια αξιοσημείωτη επιτυχία για το ΟΠΑ, διότι το συγκεκριμένο έργο ήταν ένα από δύο έργα που χρηματοδοτήθηκαν υπό την πρόσκληση The Ocean of Tomorrow, FP7-OCEAN-2011, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Coordination Programme themes Energy; Environment (including Climate Change); Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology; and Transport (including Aeronautics).

Το συνολικό κόστος του έργου θα είναι 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της Ε.Ε σε αυτό θα είναι 5,5 εκατ. ευρώ. Το ΟΠΑ θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 503,382.40 ευρώ για τέσσερα έτη, εκ των οποίων τα 383,274.00 ευρώ θα καλυφθούν από την Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.mermaidproject.eu/