Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

id: 
2165

Υποτροφίες Σλοβακικής κυβέρνησης

για προπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές & καλλιτέχνες

ακαδημαϊκού έτους 2014-15

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών: 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα Σλοβακίας 16.00. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.scholarships.sk/en/, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν αναλυτικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν, καθώς και την ηλεκτρονική αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.