Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2014, και προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

id: 
1889

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους

για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Κείμενο προκήρυξης