Υποβολή αιτήσεων χορήγησης Πτυχίου των πτυχιούχων Ιανουαρίου 2014 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

id: 
2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2014, θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00), προκειμένου να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία Πτυχιούχων Ιανουαρίου 2014. Η ακριβής ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Όσοι φοιτητές υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης πτυχίου μετά την ως άνω ημερομηνία θα συμπεριληφθούν στην ορκωμοσία των πτυχιούχων Ιουνίου 2014.

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2014
Από τη Γραμματεία του Τμήματος