Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA φιλοξένησαν το ESC Renness School of Business για δέκα ημέρες

id: 
1947

Το ESC Rennes School of Business (ένα από τα κορυφαία Grande Ecole της Γαλλίας), στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης που εφαρμόζει, επιλέγει και συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Business schools παγκοσμίως, με σκοπό να πραγματοποιεί ένα μικρό μέρος του εκπαιδευτικού του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο που επιλέγει. Φέτος, συνεργάστηκε με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του ΟΠΑ.

Υλοποιώντας τη συνεργασία, 22 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ESC Rennes επισκέφθηκαν το ΟΠΑ για μία περίοδο δέκα ημερών και διδάχθηκαν το μάθημα της Στρατηγικής Διοίκησης (International Strategic Management). Την πρώτη εβδομάδα το μάθημα δίδαξε ο Καθηγητής κ. Β. Παπαδάκης και τη δεύτερη ο Καθηγητής του ESC Rennes κ. Laurent Scaringella.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν περαιτέρω μορφές συνεργασίας του Τμήματος ΟΔΕ και του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του ΟΠΑ με το ESC Rennes School of Business, όπως ανταλλαγή φοιτητών, απόκτηση διπλού πτυχίου (double degree) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ανταλλαγή καθηγητών, ερευνητικές συνεργασίες κ.ά.