Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ συμμετέχει στην οργάνωση του 15th CEPR/JIE Conference and 11th School on Applied Industrial Organization (21-24/5/14)

id: 
2061

Fifteenth CEPR/JIE Conference and Eleventh School on Applied Industrial Organization

Αθήνα

Μάιος 21-24, 2014

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στην οργάνωση του Fifteenth CEPR/JIE Conference and Eleventh School on Applied Industrial Organization που πραγματοποιείται στην Αθήνα, 21-24 Μαΐου 2014.

Το CEPR/JIE Conference on Applied Industrial Organization είναι ένα από τα κορυφαία συνέδρια παγκοσμίως στο πεδίο της βιομηχανικής οργάνωσης με στόχο να συμβάλει στη σε βάθος ανάλυση θεμάτων ανταγωνισμού, καινοτομίας και επενδύσεων, την ανάπτυξη εμπειρικών οικονομικών υποδειγμάτων και την αξιολόγηση των τρεχουσών πολιτικών ανταγωνισμού και ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Για τη φετινή συνάντηση, προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι Jean Tirole (Επιστημονικός Διευθυντής του IDEI, Toulouse School of Economics) και Aviv Nevo (Northwestern University και Chief Competition Economist U.S. Department of Justice).

Του συνεδρίου θα προηγηθεί το 11th School on Applied Industrial Organization, στις 21 Μαΐου 2014. Στόχος του ετήσιου αυτού σχολείου είναι η παρουσίαση των εργασιών από νέους ερευνητές, που πρόσφατα ολοκλήρωσαν ή ολοκληρώνουν τις διδακτορικές τους σπουδές.

Στην οργάνωση του συνεδρίου συμμετέχει, εκτός από το ΟΠΑ και το CEPR, το Journal of Industrial Economics, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ την οργάνωση υποστηρίζει ως χορηγός η Τράπεζα της Ελλάδος.

Την οργάνωση συντονίζουν οι κκ Νίκος Βέττας (ΟΠΑ, ΙΟΒΕ και CEPR) και Marc Ivaldi (Toulouse School of Economics και CEPR).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διοργάνωση υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.cepr.org/6706.