Το Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ υποστηρίζει τη διοργάνωση του 15th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, στο Ρέθυμνο (26-28 Μαΐου 2011)

id: 
954

15th International Conference on Macroeconomic Analysis

and International Finance

26-28 Μαΐου 2011, Ρέθυμνο

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει τη διοργάνωση του 15th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance,

που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 26-28 Μαΐου 2011.

Τα θέματα που πρόκειται να απασχολήσουν τους σύνεδρους του Διεθνούς Συνεδρίου είναι:

Exchange rates and Currency Markets; Monetary Theory and Policy; Financial Markets; Economic Growth; Financial Econometrics; Macroeconomics; Financial Effects of Euro Adoption; Banking and Finance; Trade Effects and

Financial Development in New EU Member Countries; EU Economics; Macroeconomic Theory and Policy; Financial Integration; Risk Sharing and Real Convergence of EMU Enlargement; New EU Countries; Growth and Development; Emerging Markets.

Οι κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου είναι ο Καθηγητής John Geanakoplos (Yale University), ο καθηγητής Robert G. King (Boston University), ο καθηγητής Maurice Obstfeld (University of California, Berkeley) και η

καθηγήτρια Helen Rey (London Business School).

Το επιστημονικό περιοδικό Journal of International Money and Finance, ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά στον χώρο της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, πρόκειται να δημοσιεύσει τα καλύτερα άρθρα τα οποία

θα παρουσιασθούν στο συνέδριο σχετικά με το θέμα "Financial Stress in the Eurozone".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

http://www.soc.uoc.gr/macro.