Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) οργανώνει το 16ο Διεθνές Συνέδριο σε "Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων" DSS2012 (28-30/6/2012)

id: 
1377

16ο Διεθνές Συνέδριο σε "Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων"


28-30 Ιουνίου 2012, Ανάβυσσος, Αθήνα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) οργανώνει το 16ο Διεθνές Συνέδριο σε "Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων". Το συνέδριο διοργανώνεται από κοινού με το International Federation for Information Processing, Working Group 8.3 'Decision Support Systems', ο πλήρης τίτλος του είναι "16th IFIP WG8.3 International Conference on Decision Support Systems - DSS'2012" και θα πραγματοποιηθεί στην Ανάβυσσο, 28-30 Ιουνίου 2012. Ο Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης είναι μέλος του Steering Committee και ο Λέκτορας Ιωάννης Μούρτος είναι Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Το θέμα του συνεδρίου είναι "Fusing DSS into the Fabric of the Context", ενώ ορισμένες από τις θεματικές του περιοχές είναι, ενδεικτικά, οι εξής:

  • DSS fusion into supply chain management

  • Collaborative Decision Making
  • Fusion models for Business Intelligence and Data Warehousing
  • DSS fusion for on-line business management
  • Web 2.0 Systems in fusing Decision Support

Το συνέδριο περιλαμβάνει και ειδικό πρόγραμμα για υποψήφιους διδάκτορες (Doctoral Consortium), το οποίο συντονίζεται από διακεκριμένους ερευνητές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διοργάνωση του συνεδρίου, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.dss2012.org.