Το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ διοργανώνει το 6ο Φοιτητικό Συνέδριο με θέμα "Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον" (7/5/2009)

id: 
413

6ο Φοιτητικό Συνέδριο

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

"Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον"


Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει

το 6ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) με θέμα "Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον".

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση μελών ΔΕΠ, νέων ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

όπου θα ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στους τομείς της διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας και τον ρόλο τους στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων-ΕΕΔΕ (http://www.eede.gr) στις 7 Μαΐου 2009.  

Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:

  • Διοικητική των επιχειρήσεων.
  • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορές.
  • Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών.
  • Τεχνολογία λογισμικού.
  • Προσομοίωση και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.
  • Χρηματοοικονομική μηχανική.
  • Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές.
  • Στρατηγική, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
  • Διαχείριση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και ηλεκτρονικού εμπορίου.  
  • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και οργανωσιακής συμπεριφοράς/ψυχολογίας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - CALL FOR PAPERS

 

Όλες οι εργασίες (συμμετέχοντες ή μη στο διαγωνισμό) καλούνται να υποβληθούν με email στη διεύθυνση

του Επιστημονικού Υπευθύνου του Συνεδρίου, κ. Ιωάννη Νικολάου (inikol@aueb.gr) μέχρι τις 22/2/2009.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δηλώσεις και το Δικαίωμα Συμμετοχής, Σημαντικές Ημερομηνίες,

Διαγωνισμό Ανάδειξης Καλύτερης Εργασίας, Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

http://ism.dmst.aueb.gr/fsdet/

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]