Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του ΟΠΑ λαμβάνει την Πιστοποίηση "Committed to Excellence in Europe" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM

id: 
967

 

ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Επίτευξη Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απέσπασε την Πιστοποίηση Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, "Committed to Excellence in Europe" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence (Ιανουάριος 2010).

Ιδιαίτερη υπήρξε η υποστήριξη και καθοδήγηση του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και συγκεκριμένα των κ.κ. Ν.Αυλώνα και Ν.Καραγεωργιάδη.


Η απονομή του τίτλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής του Προγράμματος και Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, Καθηγητής κ. Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης.

Ο Οργανισμός European Foundation for Quality Management (EFQM), ο οποίος ιδρύθηκε το 1989, είναι ένας Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της ποιότητας των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και

Οργανισμών.  

Με βάση το μοντέλο Αριστείας του EFQM (EFQM Excellence model) και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award) όσοι Οργανισμοί ενδιαφέρονται, μπορούν, ύστερα από σχετική αίτηση, να αναλάβουν δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας τους. Αφού κριθούν για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεών τους, λαμβάνουν διάκριση αριστείας η οποία δίδεται σταδιακά σε 3 επίπεδα:

  • 1ο επίπεδο: Committed to Excellence
  • 2ο επίπεδο: Recognized for Excellence
  • 3ο επίπεδο: Excellence Award

Με βάση τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας, η απονομή του εν λόγω διεθνούς πιστοποιητικού επιβεβαιώνει την παροχή άριστων υπηρεσιών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης γύρω από τις επιστήμες του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο Πιστοποιητικό έχει λάβει το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού τον Οκτώβριο του 2008.

Επίσης, το ΠΜΣ MBA International έχει λάβει τη διεθνή πιστοποίηση AMBA (Association of MBA's)

το 2005 και ξανά το 2010.