Το ΟΠΑ και το Wharton School (University of Pennsylvania) συνδιοργανώνουν διήμερο σεμινάριο για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (25-26/6/2009)

id: 
517

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

"SUSTAINING AND DEVELOPING BUSINESS IN SOUTHEAST EUROPE"

25-26 Ιουνίου 2009

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Wharton School του Πανεπιστημίου της Pennsylvania διοργανώνουν ένα διήμερο σεμινάριο για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην περιοχή της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κεντρικός ομιλητής είναι ο Καθηγητής του Wharton Eric K. Clemons.

Το διήμερο σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Μέγαρο OTE Academy στις 25 και 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 9:00-18:00. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σεμιναρίου www.sustaininggrowth.gr

Αίτηση Συμμετοχής