Το ΟΠΑ ανακοινώνει τη διοργάνωση του 9ου Ετήσιου Διεθνούς Θερινού Σχολείου και Συνεδρίου σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών (CRESSE), καθώς και τη διοργάνωση της 1ης Εβδομάδας CRESSE για Nομικούς (28/6-11/7/14)

id: 
1981

CRESSE 2014

Ένατο Διεθνές Θερινό Σχολείο και Συνέδριο σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης & πρώτη εβδομάδα CRESSE για Νομικούς

Κέρκυρα, 28 Ιουνίου - 11 Ιουλίου 2014
www.cresse.info

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη διοργάνωση του 9ου Ετήσιου Διεθνούς Θερινού Σχολείου και Συνεδρίου CRESSE σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών, καθώς και τη διοργάνωση της 1ης Εβδομάδας CRESSE για Nομικούς με την πραγματοποίηση Μαθήματος με τίτλο "Ο Ρόλος των Οικονομικών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού". Οι τρεις ανωτέρω διοργανώσεις CRESSE θα πραγματοποιηθούν στο νησί της Κέρκυρας από 28 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2014.


ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ CRESSE - 28 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2014

Όπως και τα προηγούμενα οχτώ χρόνια διοργάνωσής του, το Θερινό Σχολείο CRESSE 2014 φιλοδοξεί να προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες μια μοναδική πνευματική και επαγγελματική εμπειρία. Η ομάδα καθηγητών του CRESSE συγκροτείται από εξέχουσες προσωπικότητες της Οικονομικής και Νομικής Επιστήμης διεθνώς σε θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης από 25 διακεκριμένα Πανεπιστήμια.

Στο Θερινό Σχολείο παρουσιάζονται και συζητούνται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Οικονομική Θεωρία, την εμπειρική ανάλυση και τη νομοθεσία της Πολιτικής Ανταγωνισμού και της Κλαδικής Ρύθμισης. Το περιεχόμενο του θερινού σχολείου είναι σε μεγάλο βαθμό μη τεχνικό, βασίζεται στην ανάλυση συγκεκριμένων υποθέσεων (case - study) και είναι οργανωμένο σε εννιά ξεχωριστές ενότητες με (μέγιστη) διάρκεια 16 ωρών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Θερινού Σχολείου


ΕΒΔΟΜΑΔΑ CRESSE ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - 6 έως 11 Ιουλίου 2014

Ακολουθώντας την επιτυχή διοργάνωση του Θερινού Σχολείου και Συνεδρίου CRESSE για οχτώ συναπτά έτη, φέτος διοργανώνεται για πρώτη χρονιά η Εβδομάδα CRESSE για Νομικούς που απευθύνεται σε δικηγόρους, σχεδιαστές πολιτικής και δικαστές που εργάζονται σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού ή σε άλλα πεδία, όπου η γνώση της οικονομικής επιστήμης είναι σημαντική.

Κατά την Εβδομάδα CRESSE για Νομικούς θα πραγματοποιηθεί το Μάθημα "O Ρόλος των Οικονομικών στην Εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού", το οποίο θα διδαχθεί σε 16 ενότητες των 2 ωρών από διεθνούς φήμης Καθηγητές.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Εβδομάδας Νομικών


ΣΥΝΕΔΡΙΟ CRESSE - 4 έως 6 Ιουλίου 2014

Συνέδριο CRESSE 2014:

"Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation"

Κεντρικοί Ομιλητές του Συνεδρίου

  • CRESSE Conference Competition Policy Lecture - Prof. Michael Riordan (Columbia University) Title: "Data Security: Economics Issues and Public Policy Dilemmas".

  • J J Laffont Lecture - Prof. Luis Cabral (Leonard N. Stern School of Business) Title: "Staggered Contracts, Market Power, and Welfare".

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Συνεδρίου

Ειδικές Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο- ΑΡΙΣΤΕΙΑ - CoLEG.

To Συνέδριο CRESSE, εξαιρουμένων των Ειδικών Θεματικών Ενοτήτων, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και συντονίζεται και διαχειρίζεται από τον Ειδικό Λογαριασμό (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τη διοργάνωση CRESSE παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cresse.info.