Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στη διοργάνωση του Workshop "What Could We Learn from the Greek Experience with the Europeanization?" (27-28/5/2010)

id: 
821

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών

Σπουδών, το Transylvania University of Brasov και το Πρόγραμμα Jean Monnet Initiative (Ε.Ε.) συνδιοργανώνουν το Workshop:

"What Could We Learn from the Greek Experience

with the Europeanization?"

 

 

Πέμπτη 27 Μαΐου και Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

9:30 - 19:00

Αίθουσα Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 185 32

Έντυπο Πρόσκλησης και Πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.workshop-ersj.eu/