Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιεί ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Πρακτική Άσκηση στο ΟΠΑ". Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος (2/12/2010)

id: 
957

"Πρακτική Άσκηση στο ΟΠΑ"

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, 12:00, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιεί ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Πρακτική Άσκηση στο ΟΠΑ". Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δεκάλεπτες παρουσιάσεις από τους υπεύθυνους των Τμημάτων για τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης και τη χρηματοδότηση από το νέο έργο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.).

Πρόγραμμα Εκδήλωσης