Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Υπουργείο Εξωτερικών συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα "Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας σε Ελληνικές Διεθνοποιημένες Επιχειρήσεις" (7/4/09)

id: 
474

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το

Υπουργείο Εξωτερικών συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα "Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας σε Ελληνικές Διεθνοποιημένες Επιχειρήσεις".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Απριλίου 2009 στις 16:30 στο Αμφιθέατρο "Κρανιδιώτης"

του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 1, Αθήνα.

Η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει έναν διάλογο στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων

με φοιτητές και νέους πτυχιούχους. Οι θεματικές ενότητες της εκδήλωσης αφορούν η πρώτη στις Ελληνικές Επιχειρήσεις,

Αξιοποίηση Στελεχών σε ένα Ανταγωνιστικό Περιβάλλον σε Περίοδο Κρίσης και η δεύτερη σε Δεξιότητες και Ικανότητες Στελεχών για

Διεθνή Καριέρα.  

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης