Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε τη διάκριση Award for Outstanding International Student Satisfaction 2014 από την πλατφόρμα StudyPortals

id: 
2236

Το Award Outstanding International Student Satisfaction 2014

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε τη διάκριση Award for Outstanding International Student Satisfaction από την πλατφόρμα StudyPortals για το 2014! Τα βραβεία StudyPortals’ International Student Satisfaction βασίζονται στις χιλιάδες αξιολογήσεις των φοιτητών από Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια διαφορετικά από τη χώρα προέλευσής τους.

Η αξιολόγηση του ΟΠΑ από τους αλλοδαπούς φοιτητές του που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus υπήρξε εξαιρετική, βαθμολογούμενο με έναν μέσο όρο 9.5 στα 10. Ως γνωστόν, το ΟΠΑ είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών Erasmus ως ποσοστό του συνόλου των φοιτητών του. Για τον λόγο αυτό, το 2013 του απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Erasmus Charter for Higher Education για το Πρόγραμμα Erasmus+2014 -2020.

Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω σχόλια αλλοδαπών φοιτητών που σπουδάζουν στο ΟΠΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus:
"... I strongly believe that living in a foreign is important to personal development. In my case, AUEB helped my integrating to Greek culture, not only attending the classes and studying business, but also explaining their typical festivals, their culture, etc..."

"...At AUEB I met a lot of great people, the teachers were friendly, had wide knowledge and good level of English. It was a pleasure to study there..."

"...To begin with academics, studying in Athens was a really useful and pleasant experience. Most of the lecturers were fluent in English, always friendly and helpful, trying to make our classes as interesting as possible. Although it is believed that studying in Greece is like a holiday, I wouldn't agree - I would say we had to work, especially before the exams..."

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις σελίδες:
http://www.studyportals.eu/research/student-satisfaction/articles/895/studyportals-awards-2014-other-countries.html
Student Experience Exchange platform STeXX.eu.
Infographic of Key Influencers of International Student Satisfaction in Europe 2014